İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİKLERİ

20378 Sayılı Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik İNDİR
22963 Sayılı Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik İNDİR
25425 Sayılı Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR
28512 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İNDİR
28512 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İNDİR
28512 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İNDİR
28532 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İNDİR
28539 Sayılı Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İNDİR
28550 Sayılı Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği İNDİR
28603 Sayılı İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik İNDİR
28620 Sayılı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İNDİR
28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İNDİR
28633 Sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik İNDİR
28648 Sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR
28678 Sayılı Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik İNDİR
28681 Sayılı İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik İNDİR
28695 Sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik İNDİR
28706 Sayılı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik İNDİR
28709 Sayılı Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik İNDİR
28710 Sayılı İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik İNDİR
28713 Sayılı İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İNDİR
28717 Sayılı Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği İNDİR
28717 Sayılı Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik İNDİR
28721 Sayılı Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik İNDİR
28730 Sayılı Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İNDİR
28733 Sayılı Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İNDİR
28737 Sayılı Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi Ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik İNDİR
28737 Sayılı Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik İNDİR
28741 Sayılı Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İNDİR
28741 Sayılı İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik İNDİR
28743 Sayılı Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik İNDİR
28744 Sayılı Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik İNDİR
28762 Sayılı Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği İNDİR
28786 Sayılı Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İNDİR
28812 Sayılı Tozla Mücadele Yönetmeliği İNDİR
28861 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik İNDİR
28867 Sayılı Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik İNDİR
29401 Sayılı İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İSG Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik İNDİR
29417 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik İNDİR
 
Huawei
Peryön
Vodafone