KANUNLAR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İNDİR
854 Sayılı Deniz İş Kanunu İNDİR
3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İNDİR
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İNDİR
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu İNDİR
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun İNDİR
4857 Sayılı İş Kanunu İNDİR
4904 Türkiye İş Kurumu Kanunu İNDİR
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu İNDİR
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İNDİR
5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun İNDİR
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İNDİR
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu İNDİR
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası İNDİR
 
Huawei
Peryön
Vodafone