NEDİR


Giderek öncelikli bir gündem maddesi olan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili farkındalık artışı, doğrudan doğruya toplum sağlığına ve huzuruna etki etmektedir. Ölçeği ne olursa olsun tüm işletmelerin İSG ile ilgili ölçeklerine uygun çözümleri hayata geçirmeleri ve çalışanlarının donanımını artırmaları bir hukuki zorunluluğun ötesinde sorumluluktur. Her bir iş kendi içinde sağlık ve güvenlik önlemleri gerektirir. Bir market çalışanı da, bir eczane de, bir kafedeki servis elemanı da doğru ISG metotları ile çalışmasını sürdürmelidir.


Geleceğe Güvenli Yatırım, 6331 sayılı İş kanunu üzerinden iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri konusunda farkındalık yaratmak için PERYÖN, Vodafone ve Huawei tarafından gerçekleştirilen bir çalışmadır.

 
Huawei
Peryön
Vodafone