TÜZÜKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü İNDİR
Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğü İNDİR
İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzük İNDİR
 
Huawei
Peryön
Vodafone